Ads 468x60px

Tam ThanhXã Tam Thanh (huyện Phú Quý) có diện tích tự nhiên 669,13 ha, là một xã vùng biển, dân số toàn xã có trên 10.000 người với trên 6.000 lao động, chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực nông, ngư nghiệp, dịch vụ. Đời sống nhân dân trong nhiều năm qua còn gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại giữa Đảo với đất liền luôn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
   

Nhà dân xã Tam Thanh đã được xây dựng kiên cố
Năm 2009, được UBND huyện chọn làm xã điểm để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nên Đảng ủy xã Tam Thanh đã kịp thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới, đồng thời hàng quý Ban Chấp hành Đảng ủy tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong quý và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho quý tiếp theo. 
Song song đó UBND xã cũng đã chỉ đạo các ban ngành, các thôn bám sát những nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và Tỉnh để triển khai, phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Sau hơn 3 năm (2009-2011) thực hiện đến nay cán bộ và nhân dân Tam Thanh đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, nên đã thực hiện hoàn thành đạt được 13/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

    Có thể nói, xã Tam Thanh là xã có địa thế thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời người dân không những chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế gia đình mà còn nêu cao quyết tâm xây dựng vùng đất này ngày một giàu mạnh. Không thể phủ nhận những nền tảng có sẵn, nhưng điều quan trọng làm nên sự thành công của một xã nông thôn mới đầu tiên của huyện đó là sự đầu tư, tập trung chỉ đạo đúng hướng; sự nỗ lực và quyết tâm của nhân dân và cán bộ xã Tam Thanh.


Trong triển khai thực hiện chương trình, công tác tuyên truyền được xác định là khâu then chốt. Đảng ủy, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, các thôn tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, từ đó nhân dân thấy được quyền lợi khi tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hình thức tuyên truyền được triển khai thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền đến từng hội viên. Tổ chức họp dân vừa để thực hiện công tác tuyên truyền vừa để bàn bạc, thống nhất từng nội dung trong việc thực hiện đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới của xã. Từ chỗ hiểu được mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, đã tạo được sự chuyển biến nhận thức trong nhân dân và huy động được sức dân, người dân đã trở thành chủ thể chung sức, chung lòng cùng bắt tay vào việc xây dựng nông thôn mới.
         
    Với nguồn vốn chương trình 6 tỷ đồng, trong 3 năm Tam Thanh đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng như: Công viên cây xanh thôn Mỹ Khê, Nhà văn hóa xã, nâng cấp vỉa hè đường trung tâm xã, Chợ xã, Hội trường UBND xã, các tuyến đường nội bộ xã. Ngoài ra nhân dân xã Tam Thanh đã đồng thuận trong việc tham gia đóng góp ngày công, góp tiền để xây dựng đường điện thắp sáng trên các đường giao thông, bê tông hóa nhiều đoạn đường thôn xóm; xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh,…với hàng chục tỷ đồng.


Tuyến đường do dân làm, nhà nước hỗ trợ
Với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” năm 2011, nhân dân ở 3/3 thôn của xã đã tích cực thực hiện bê tông hóa nhiều đoạn đường giao thông nông thôn, với tổng trị giá 750 triệu đồng và thực hiện mô hình trong sản xuất với kinh phí đầu tư trên 100 triệu đồng nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. 

  Sau 3 năm (2009-2011) thực hiện chương trình, những chuyển biến đối với bộ mặt nông thôn xã Tam Thanh ngày càng được khang trang, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tương đối khá, đời sống nhân dân được nâng lên, chợ xã được đầu tư xây mới, góp phần đảm bảo việc giao lưu mua bán của nhân dân trên địa bàn, hạn chế việc họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng lề đường; Trung tâm Văn hóa được đầu tư, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân trên địa bàn nhất là các tầng lớp thanh thiếu niên; hệ thống đường giao thông thôn xóm được nâng cấp mở rộng và bê tông hóa, đảm bảo giao thông đi lại được dễ dàng.
   

Chợ xã Tam Thanh đã được xây dựng khang trang
Tuy nhiên trong 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Tam Thanh còn gặp phải những khó khăn như: Công tác triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia còn chậm, các cơ quan, ban ngành đoàn thể và một số thành viên Ban chỉ đạo chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao; Năng lực quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo còn hạn chế; công tác tuyên truyền chưa được triển khai thường xuyên, sâu rộng; Một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đúng đắn về chủ trương xây dựng nông thôn mới, từ đó chưa phát huy hết nguồn lực đầu tư trong nhân dân cũng như chưa có sự tham gia góp ý, giám sát của cộng đồng dân cư tại địa phương; Nguồn vốn đóng góp của nhân dân chưa cao, tiến độ thực hiện một số hạng mục công trình còn chậm, nhiều hạng mục công trình bức xúc chưa được triển khai thực hiện, điều này ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương; Công tác tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ xã để nắm vững và am hiểu nhiều hơn về chủ trương về chương trình xây dựng nông thôn mới chưa được triển khai.
    


Phát huy những thành quả đạt được trong 3 năm qua, nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trong toàn xã, nhất là thực hiện nâng cao, giữ chuẩn các tiêu chí của chương trình. Trong năm 2012, Đảng ủy, Chính quyền xã Tam Thanh tập trung chỉ đạo và đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện như sau:
    Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các thôn phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới như: Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCngày 13/4/2011; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/4/2011 của UBND huyện Phú Quý về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Phú Quý; làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.


    Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thành những tiêu chí có khả năng đạt được trong năm 2012 và những công trình trọng điểm bức xúc.
    Phát động phong trào thi đua “chung sức, chung lòng” xây dựng nông thôn mới trong toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm phát huy tốt các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn, phấn đấu đến năm 2015 đạt xã nông thôn mới.    Nhiệm vụ cụ thể:
    Rà soát củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý, điều hành đảm bảo đúng thành phần theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận.
    Ban chỉ đạo của xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn, hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2012.
    Xây dựng giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, gắn với công tác trồng cây xanh trên các trục đường và xây dựng hố ga thu, giữ và thẩm thấu nước mưa.
    Có kế hoạch triển khai lựa chọn những mô hình có tính mới, mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất tại địa phương để tổ chức trình diễn và nhân rộng mô hình.
    Rà soát các hộ nghèo, hộ kinh tế khó khăn để có đề xuất hỗ trợ ưu đãi vốn cho nông dân vay để phát triển sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn cho nông dân để tạo công ăn việc làm và thoát nghèo bền vững.
    Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tin chắc rằng đến năm 2015, Tam Thanh sẽ sớm thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia và đạt danh hiệu xã nông thôn mới với bước phát triển bền vững.0 nhận xét:

Đăng nhận xét